20.02.2014 to data do zapłaty składki na PFRON, zapłaty podatku w formie ryczałtu, liniowego, na zasadach ogólnych, podatku od wypłaconych w miesiącu poprzednim wynagrodzeń, do tej daty można też dokonać zmian w zakresie rozliczania miesięcznego lub kwartalnego