15.06.2013 to ostatni dzień na zakończenie przez biegłego rewidenta badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za 2012 r. a także ostateczny termin udostępnienia wspólnikom rocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem biegłego rewidenta