15.02.2014 mija termin zapłaty składek ZUS a także mamy obowiązek zapłacić podatek od nieruchomości oraz podatek leśny, czeka nas też zapłata pierwszej raty podatku od środków transportowych

[Czytaj więcej...]

Sty
22
2014

zapłata podatku VAT

Opublikowano w: Aktualności

25.01.2014 to termin do złożenia deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz zapłaty podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2013r.

[Czytaj więcej...]

20.01.2014 do tej daty płacimy składki na PFRON i składamy deklaracje DEK, zawiadamiamy o wyborze lub zmianie formy opodatkowania, płacimy zaliczki z tytułu podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych, liniowo,

[Czytaj więcej...]

15.01.2014 przypada termin, który wyznacza koniec inwentaryzacji rocznej, w tym dniu podmioty zatrudniające pracowników płacą również składki ZUS za grudzień 2013r.

[Czytaj więcej...]

10.01.2014r. – Zapłata składek za miesiąc poprzedni na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

[Czytaj więcej...]